eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
Fyrinspektør Christian Fabers grav på Fyrbakken på Nakkehoved
 
På Fyrbaken ved den tidligere campingplads på Nakkehoved ved Østre Fyr er der en grav som rummer de jordiske rester af Fyrinspektør og Dannebrogsmand Kristian Faber (1775- 1845) som virkede her fra 1824 - 1845.
Christian Faber kom fra Marstal på Ærø og var morfar til folketingsmand Johannes Hage. Denne grundlagde Nivågårds Malerisamling, ,
hvilken han 1908 skænkede til offentligheden.
Graven er en gammel bronzealdergrav som med tilladelse fra Kong Frederik den 7. og også biskoppen kom til at tjene som sidste hvilested for datidens ukronede konge af Nakkehoved.
 

eXTReMe Tracker